site foto.jpg

Lager

 

 

Onderwijs

Middelbaar

-

Hogere

 

Graad

Algemeen

Lessenrooster

BELANGRIJK!

CORONA COVID-19

Alle lessen volgen

de huidige en laatste federale regels, alsook regels vanuit stad Ninove zelf. 

Lessen die niet fysiek mogelijk zijn, worden online aangeboden voor ingeschreven leden van FLEX.

Stay safe.