PRIVACYVERKLARING FLEX DANSSCHOOL NINOVE

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Flex dansschool Ninove, met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 161A.

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit zijn dus alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn. Met verwerken wordt een geheel van bewerkingen bedoeld o.a. verzamelen, ordenen, structureren, opslaan, raadplegen …

Flex streeft ernaar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Flex verwerkt vooreerst persoonsgegevens van personen die lid zijn van de dansschool of die zich inschrijven op de wachtlijst.

Daarnaast worden ook een beperkt aantal gegevens verwerkt van de personen die ons via e-mail of via onze website contacteren voor meer informatie.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Flex verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Optimalisatie dienstverlening

Wij verwerken persoonsgegevens om de dagdagelijkse werking van onze dansschool mogelijk te maken.

Zo verzamelen wij in ieder geval de naam, de geboortedatum, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van onze leden.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk o.a. om te weten wie lid is in onze dansschool en wie in welke groep danst, om onze danslessen te kunnen voorbereiden en uitvoeren, om de verzekering in orde te kunnen brengen en betalingen te kunnen controleren.